Betingelser

Rydning:
I alle de rum som gulvene skal slibes, skal gulvene ryddes helt.

Afdækning:
Genstande som ikke kan flyttes samt tilstødende rum bør afdækkes støvfrit(dette er kundens ansvar)

Installationer:
Ledninger, kabler og rør samt andet, skal fjernes fra gulvarealet.

Vægge, fodpaneler og sokler:
Når der udføres gulvafslibning og efterbehandlinger, kan der forekomme småskader
(småridser, olie-, lak- og ludstrint) på vægge, træværk og lign.
Derfor anbefales det, at man venter med sidste gang maling, til gulvbehandlingen er færdig.

 

Støv:
Vores maskiner opsamler ca. 80 % af støvet, ved trapper og dørtrin skal der forventes større omfang af støv.

Affald:
Affald samles i store affaldssække, men kunden skal selv sørge for bortskaffelse.

Temperatur:
Der skal være min. 20 Graders varme i de rum, der skal have behandling.

Gulvvarme:
Hvis der er gulvvarme skal dette være afbrudt, til arbejdet er udført.

Kontakt os her:

Jylland/Fyn: 74 74 48 48

Trekants området: 75 93 33 99

Mobil: 21 75 63 63

Kloster Gulvservice